PIANOSTÄMNING·SERVICE & RENOVERING·MEKANIKJUSTERING

Service piano och flygel i Stockholm

Pianostämning

För att få ut så mycket som möjligt av ditt pianospelande är det viktigt att stämma ditt instrument regelbundet. Hur ofta du väljer att stämma är upp till dig – ju oftare man stämmer, desto mindre justering behövs, vilket ger en stabilare stämhållning. Fredrik Almeby har 20 års erfarenhet som pianostämmare och tekniker.

Välkommen att ta kontakt för att tillsammans komma fram till just dina behov.

Man med mörkt hår som stämmer att piano

Varför behöver pianot stämmas?

Den största anledningen till att ett piano eller en flygel stämmer ur sig är på grund av att träet i instrumentet, främst resonansbottnen ständigt rör på sig i förhållande till det rådande klimatet i lokalen där det står. Variationerna i luftfuktigheten är direkt kopplat till årstiderna men påverkas även av temperatur- och luftväxlingar i lokalen. På sommaren, då det är fuktigt sväller träet och när det är vinter och torrt krymper det. Därför är det bra med en pianostämning minst en gång om året. En del kunder väljer att stämma två gånger per år. För att ha ett riktigt välstämt instrument skulle man egentligen behöva stämma en gång per månad… Man skulle kunna jämföra en pianostämning med att tanka bilen.

En annan anledning till att ett piano eller flygel tappar stämningen är att instrumentet ständigt sjunker i tonhöjd. Mycket på grund av sättningar i materielen som en följd av den höga dragspänningen från de över 200 strängarna, som på ett vanligt piano eller flygel brukar ligga på ca 17-18 ton. Om man inte stämmer pianot på 5-10 år är det inte ovanligt att det sjunker så mycket som ¼ – ½ tonsteg. När man då väl stämmer det blir förändringen i dragspänningen så stor (ca 1000 kg vid en höjning med ett halvt tonsteg) att pianot ganska snart kommer att stämma ur sig igen, ofta redan efter någon vecka. Det är då viktigt med ytterligare en pianostämning inom någon månad så att det inte hinner sjunka så mycket igen. Stämhållningen blir sedan stabilare med tiden, för varje gång man stämmer instrumentet. Ju oftare man stämmer, desto mindre justering behövs, vilket ger en stabilare stämhållning.

Reparering av piano

Pianoservice & renovering av piano

Almeby Piano erbjuder full service för pianon och flyglar: allt från pianostämning och mekanikjustering till helrenovering och åtgärdande och möbel och lackskador. En specialitet är reparationer av polyesterlackskador.

Man kan jämföra en pianostämning med att tanka bilen. Då är regelbunden service och justering av mekaniken som den årliga servicen av bilen med byte av olja och filter. Även pianon och flyglar har delar som behöver ses över och ibland bytas ut – precis som på bilen där man byter däck och bromsbelägg med jämna mellanrum. Det är viktigt att renovera ditt piano!

Att spela på ett ojusterat och slitet piano kan vara som att försöka dansa eller spela fotboll i ett par träskor – det kan få vem som helst att tappa lusten till att fortsätta!

Mekanikjustering

En piano- och flygelmekanik är en mycket sofistikerad och genomtänkt konstruktion. Trä, metall, filt och läder väljs med omsorg, men slits naturligt med tiden. Mekanikdelarnas utseende och deras inbördes förhållanden till varandra har inte kommit till av en tillfällighet, utan är väl genomtänkta och har utvecklats under 300 år. Fortfarande sker en viss materialförbättring, huvudsakligen genom små förändringar av detaljer.

De dryga 5000 individuella delar mekaniken består av behöver därför ses över och justeras ibland, precis som en bil behöver service för att vara körduglig – eller allra helst för att man ska kunna njuta av framfarten.

Några exempel på arbeten vi utför:

  • Mekanikjustering
  • Hammarlagsbyt
  • Byte av dämmare
  • Slipning av hammarlag
  • Reparation av klaviatur
  • Reparation av möbel- och lackskador, från franskpolering till polyester
  • Omnagling, stämnagelbyte
  • Omsträngning
  • Stämstocksbyte
  • Reparation av steg och resonansbotten

Vill du ha ett kostnadsförslag, boka en tid för pianostämning, en besiktning eller ett gott råd?

Ring oss: 070 582 66 46